Nasza oferta:


Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego

 

Podstawowym celem i zamiarem firmy Planeta Ekologii, jest stałe dążenie do zaspokajania potrzeb i wymagań naszych Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych wyrobów.

 

Osiągnięcia tego celu realizujemy poprzez wdrażanie i utrzymanie systemu HACCP(Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli), opartego na siedmiu zasadach opisanych w Kodeksie Żywnościowym: Codex Alimentarius Commision 1997r.; Hazard Analysis and Critical Control Point, System and Guidelines for Application; Food Hygiene Basic Texts; FAO/WHO, Rome 1997r.

 

Pracownicy naszego zakładu zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP, są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu życia wytwarzanych wyrobów i jednocześnie odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne.

 

Polityka bezpieczeństwa jest rozpowszechniona i znana wśród wszystkich pracowników oraz podlega przeglądowi i uaktualnianiu w zależności od potrzeb.

Za przestrzeganie postanowień niniejszej polityki bezpieczeństwa żywnościowego odpowiada

 

właściciel zakładu.

                               

5 lutego 2007r.

 


tworzenie stron www